پرش به محتوا

مهم برای ادارات امور مالیاتی که در جریان رسیدگی به اظهارنامه های مالیاتی عملکرد سال ۱۳۹۹ صاحبان مشاعل می باشند

◾️نظر به ابلاعیه شماره ۱۱۹۱۳/ ۲۰۰/ د مورخ ۲/ ۳/ ۱۴۰۱ رییس کل سازمان امور مالیاتی و با توجه به عدم اطلاع و آگاهی مودیان و بعضا استفاده غیرتجاری از حساب بانکی متصل به به درگاه های پرداخت الکترونیکی از قبیل پوز و به منظور تعیین درآمد مشمول مالیات و مالیات واقعی و رعایت حقوق مودی؛

◾️در مواردی که مودی مدعی واریز [ چه از طریق کارت بانکی و چه از سایر طرق – انتقالی ، حواله و … ] به حساب متصل به درگاه پرداخت الکترونیکی ( پوز ) بابت فعالیت غیر شغلی خود می باشد، در صورتی که حسب بررسی و رسیدگی انجام شده ادعای مودی مورد تایید اداره امور مالیاتی قرار گیرد

◾️مبالغ واریزی از این طریق بابت فعالیت غیر شغلی، در محاسبه درآمد مشمول مالیات منظور نخواهد شد.

🔺در مواردی دیده می‌شود که برخی از فعالان اقتصادی [ صاحبان مشاغل ] از کارتخوان استفاده نمی‌کنند و هزینه ارائه خدمات و کالاهای خود را از طریق حساب بانکی شخصی‌شان دریافت می‌کنند.

🔺به گزارش سایت طلا ، سیاوش غیبی پور کارشناس مالیاتی گفته است سازمان امور مالیاتی با همکاری بانک مرکزی در حال ابلاغ بخشنامه‌ای است تا اگر حساب جاری فردی در طول یکسال بیش از ۴۵ مورد تراکنش یا بستانکاری غیرمتعارف داشته باشد، مشمول بررسی مالیاتی شود.

🔺این کارشناس مالیاتی با بیان اینکه این اقدام از استفاده حساب‌های شخصی ( غیر متصل به درگاه های پرداخت از جمله پوز ) برای فرار مالیاتی جلوگیری می‌کند، افزود: علاوه بر این، حساب‌های تجاری و شخصی قرار است تفکیک شوند که در این زمینه، به عنوان مثال بانک مرکزی یا سازمان امور مالیاتی اعلام می‌کند که شما پنج حساب بانکی دارید و صاحب این حساب باید اعلام کند که کدامیک از این حساب‌ها شخصی یا تجاری (حسابی که به کارتخوان متصل است) است.

🔺وی ادامه داد: پس از این تفکیک، اگر صاحبان این حساب‌ها نسبت به تفکیک حساب‌های خود اعلام نکنند هم در صورتی که یک حساب بانکی در یکسال بیش از ۴۵ مورد تراکنش غیرمتعارف داشته باشد، مورد بررسی سازمان امور مالیاتی قرار می‌گیرد تا تکلیف مالیات آن مشخص شود.

WhatsApp
Twitter
Telegram