پرش به محتوا
NastaliqOnline
photo_2021-03-17_21-27-54
Untitled-1-1-min

نرخ نامه

نرخنامه خدمات تلفن همراه مصوب سال ۱۳۹۹

تمامی اعضا، موظف به رعایت کامل نرخنامه تا تصویب نرخنامه جدید میباشند

نرخنامه خدمات کافی نت و پرینت مصوب سال ۱۳۹۹

تمامی اعضا، موظف به رعایت کامل نرخنامه تا تصویب نرخنامه جدید میباشند .

نرخنامه تعمیرات لوازم خانگی مصوب سال ۱۳۹۹

تمامی اعضا، موظف به رعایت کامل نرخنامه تا تصویب نرخنامه جدید میباشند .

نرخنامه خدمات ثبت اظهارنامه مالیاتی مصوب سال ۱۳۹۹

تمامی اعضا، موظف به رعایت کامل نرخنامه تا تصویب نرخنامه جدید میباشند

نرخنامه خدمات اظهار نامه مصوب سال ۱۴۰۰

تمامی اعضا، موظف به رعایت کامل نرخنامه تا تصویب نرخنامه جدید میباشند

نرخنامه خدمات کافی نت مصوب سال ۱۴۰۰

تمامی اعضا، موظف به رعایت کامل نرخنامه تا تصویب نرخنامه جدید میباشند

نرخنامه خدمات کافی نت مصوب سال ۱۴۰۲

تمامی اعضا، موظف به رعایت کامل نرخنامه تا تصویب نرخنامه جدید میباشند