پرش به محتوا
NastaliqOnline
photo_2021-03-17_21-27-54
Untitled-1-1-min

⭕️ نکات قابل توجه در رسیدگی به تراکنش های بانکی موضوع بخشنامه ۳۱/ ۱/ ۱۳۹۹ سازمان امور مالیاتی

✍️توجه داشته باشیم : انتقالی اول توسط خود سازمان امور مالیاتی به عنوان واریزی غیرقابل حسابرسی تلقی شده ولی انتقالی دوم ( انتقالی بین حساب های بانکی اشخاص ) اظهارات مکتوب مودی مبنی بر اینکه ماهیت درآمدی ندارد کافی به مقصود جهت عدم تعیین درامد این نوع واریزی ها، خواهد بود

WhatsApp
Twitter
Telegram