پرش به محتوا
NastaliqOnline
photo_2021-03-17_21-27-54
Untitled-1-1-min

آموزش ثبت اظهار نامه مالیاتی

آموزش ثبت اظهارنامه مالیاتی

سمینار آموزشی نحوه تکمیل اظهانامه مالیاتی ۲۳ خرداد ۱۴۰۰

ارسال اظهارنامه مالیاتی تبصره ۱۰۰

فیلم آموزش فرآیند ثبت نام کد اقتصادی مالیاتی

نحوه ثبت دستگاه کارتخوان بانکی در کارتابل مالیاتی

جهت اطلاع | خلاصه دستورالعمل شماره ۵۲۷/ ۱۴۰۱/ ۲۰۰ مورخ ۳/ ۳/ ۱۴۰۱ موضوع تعیین مالیات مقطوع برخی صاحبان مشاغل برای عملکرد سال ۱۴۰۱

اخبار و اطلاعیه های مالیاتی

تفویض اختیار تقسیط بدهی و بخشودگی جرائم قابل بخشش موضوع قانون مالیات های مستقیم و قاونو مالیات بر ارزش افزوده در سال ۱۴۰۱

ادامه مطلب

فرایند رسیدگی به پرونده ها مالیاتی

ادامه مطلب

⭕️ ماده ۱۳۷ قانون مالیات های مستقیم

🔹 هزینه‌های درمانی پرداختی هر مؤدی بابت معالجه خود یا همسر و اولاد و پدر و مادر و برادر و خواهر تحت تکفل در یک …

ادامه مطلب

🔹همه ی ضوابط و مقررات قانونی در خصوص؛

🔸کسر هزینه ها و انواع بیمه های عمر و زندگی و درمانی از درآمد مشمول مالیات

ادامه مطلب

🔘 صاحبان مشاغل مکلفند اظهارنامه مالیات عملکرد سال ۱۴۰۰ را حداکثر تا پایان خرداد به صورت الکترونیکی تسلیم کنند.

🔹محمد برزگری رئیس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی گفت: یکی از مهم‌ترین مولفه‌های هرگونه مشوق و معافیت‌های مالیاتی، تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر است. …

ادامه مطلب

🔘 بنابر اعلام سازمان امور مالیاتی کشور، برخورداری از هر نوع معافیت با نرخ صفر و مشوق مالیاتی، منوط به ارائه الکترونیکی اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی است.

به گزارش بازار، معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه خردادماه موعد ارائه اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقیقی و صاحبان مشاغل است، گفت: …

ادامه مطلب