پرش به محتوا
NastaliqOnline
photo_2021-03-17_21-27-54
Untitled-1-1-min

پیگیری اخطار

  • از

نمایش ۱ - ۲۵ از ۲۱۰

تاریخ اخطارنام و نام خانوادگیتلفن / موبایلنام واحد صنفیعلت صدور اخطارمهلت مراجعه حداکثر (روز)نشان ورودی
۱۴۰۱/۰۴/۱۱حسین نیک نام۰۹۲۲۳۰۱۳۰۶۳اینفرنوعدم دریافت جواز کسب۲۴ ساعت۰
۱۴۰۱/۰۴/۱۱سیامک آق ساقلو۰۹۳۵۴۰۷۱۸۳۵آنلاینعدم دریافت جواز کسب۲۴ ساعت۰
۱۴۰۱/۰۴/۱۱علی مختاری۰۹۳۵۸۱۴۴۲۷۹پاریسعدم دریافت جواز کسب۲۴ ساعت۰
۱۴۰۱/۰۴/۱۱بیژن جلالی۰۹۱۰۸۷۴۸۰۴۶جلالیعدم دریافت جواز کسب۲۴ ساعت۰
۱۴۰۱/۰۴/۰۱حمید رضا رمضانی ترکمانی۰۹۳۵۹۴۱۱۹۳۶امینعدم دریافت جواز کسب۲۴ ساعت۰
۱۴۰۱/۰۴/۰۱محمد جواد رضایی۰۹۱۲۳۶۴۵۵۹۵سایلنتعدم دریافت جواز کسب۲۴ ساعت۰
۱۴۰۱/۰۴/۰۱آرش عباسی۰۹۱۰۸۴۱۰۱۰۵خدمات فنی ابتکارعدم دریافت جواز کسب۲۴ ساعت۰
۱۴۰۱/۰۳/۲۸مهدی عظیمی۰۹۱۹۸۵۷۳۶۳۸آقای موبایلعدم دریافت جواز کسب۲۴ ساعت۰
۱۴۰۱/۰۳/۲۸اسماعیل زینال زاده۰۹۱۰۹۳۸۵۰۰۸زینالعدم دریافت جواز کسب۲۴ ساعت۰
۱۴۰۰/۱۰/۲۸مسیب رحمانی۰۹۰۳۳۵۷۰۶۹۵موبایلعدم دریافت جواز کسب۲۴ ساعت۰
۱۴۰۰/۱۰/۰۷مسعود عشقی۰۹۳۸۴۰۷۴۰۰۳سیم پیچعدم دریافت جواز کسب۲۴ ساعت۰
۱۴۰۰/۱۰/۰۷علی عباسی۰۹۳۶۶۶۵۲۷۶۴سیم پیچعدم دریافت جواز کسب۲۴ ساعت۱
۱۴۰۰/۱۰/۰۷میر غفور موسوی۰۹۱۲۵۷۶۵۶۱۲الکتیریکیعدم دریافت جواز کسب۲۴ ساعت۰
۱۴۰۰/۱۰/۰۷عباس عبدی۰۹۱۲۳۹۴۳۵۶۳الکتیریکیعدم دریافت جواز کسب۲۴ ساعت۰
۱۴۰۰/۱۰/۰۷حامد غضنفری۰۹۱۲۵۶۸۲۴۵۴سیم پیچعدم دریافت جواز کسب۲۴ ساعت۰
۱۴۰۰/۱۰/۰۴اشرف جلیلی۰۹۳۳۶۲۰۱۱۷۸موبایل سام تلعدم دریافت جواز کسب۲۴ ساعت۰
۱۴۰۰/۱۰/۰۴علی رنجی۰۹۱۲۶۸۷۳۸۷۲موبایل اوپالعدم دریافت جواز کسب۲۴ ساعت۰
۱۴۰۰/۱۰/۰۱امیر ابراهیم مقصودی فرد۰۹۱۲۸۶۸۷۶۷۰دفتر خدماتی لینوکسعدم دریافت جواز کسب۲۴ ساعت۰
۱۴۰۰/۰۹/۲۹رضا مکانی۰۹۳۶۲۹۴۱۱۱۶موبایلعدم دریافت جواز کسب۲۴ ساعت۰
۱۴۰۰/۰۸/۲۹وحید قدک زاده۰۹۱۲۵۶۱۳۷۶۳گیم نتعدم دریافت جواز کسب۲۴ ساعت۰
۱۴۰۰/۰۸/۲۹وحید قدک زاده۰۹۱۲۵۶۱۳۷۶۳گیم نتعدم دریافت جواز کسب۲۴ ساعت۰
۱۴۰۰/۰۸/۱۸محمد محمدی۰۹۳۸۴۳۲۱۷۶۰الکتیریکعدم دریافت جواز کسب۲۴ ساعت۰
۱۴۰۰/۰۸/۱۸فاطمه صفری۰۹۳۳۳۴۱۹۳۴۴کافی نتعدم دریافت جواز کسب۲۴ ساعت۰
۱۴۰۰/۰۸/۱۸علی موسوی۰۹۰۲۹۶۰۰۵۰۶موبایلعدم دریافت جواز کسب۲۴ ساعت۰
۱۴۰۰/۰۸/۱۶محمد سلطان دهقان۰۹۹۱۱۰۱۲۴۶۱خرازیتداخل صنفی۲۴ ساعت۰
تاریخ اخطارنام و نام خانوادگیتلفن / موبایلنام واحد صنفیعلت صدور اخطارمهلت مراجعه حداکثر (روز)نشان ورودی