پیگیری اخطار

  • از

نمایش ۱ - ۲۵ از ۱۶۸

تاریخ اخطارتعداد اخطارنام و نام خانوادگیتلفن / موبایلنام واحد صنفیعلت صدور اخطارمهلت مراجعه حداکثر (روز)Entry Star
۱۴۰۰/۰۸/۰۱اخطار اولرضا رستمی۰۹۰۱۱۴۲۹۲۲۱محصولات فرهنگیعدم دریافت جواز کسب۴۸ ساعت۰
۱۴۰۰/۰۷/۱۸اخطار اولبهروز گرجی تهرانی۰۹۳۵۵۱۶۸۴۴۱محصولات فرهنگیبدهی حق عضویت۲۴ ساعت۰
۱۴۰۰/۰۷/۱۸اخطار اولکامبیز رفعتی۰۹۳۵۵۶۵۰۵۶۶محصولات فرهنگیبدهی حق عضویت۴۸ ساعت۰
۱۴۰۰/۰۷/۱۸اخطار اولمحمد حسین قیاسی خلف۰۹۱۲۴۶۹۰۰۵۷خدمات کامپیوتربدهی حق عضویت۲۴ ساعت۰
۱۴۰۰/۰۷/۱۷اخطار اولحسن حسینی۰۹۱۲۴۶۰۹۳۹۰پنتیومعدم دریافت جواز کسب۲۴ ساعت۰
۱۴۰۰/۰۷/۱۷اخطار اولمحمد هادی خرسند۰۹۱۲۳۱۵۸۷۲۸خدماتعدم دریافت جواز کسب۲۴ ساعت۰
۱۴۰۰/۰۷/۱۷اخطار اولمحمد علی رهبری۰۹۱۲۳۲۱۰۷۶۰دنیای پمپعدم دریافت جواز کسب۲۴ ساعت۰
۱۴۰۰/۰۷/۱۷اخطار اولبهروز حسینی۰۹۱۲۰۵۹۹۰۲۸خدمات اینترنتیعدم دریافت جواز کسب۲۴ ساعت۰
۱۴۰۰/۰۷/۰۴اخطار اولفرح بخش آقاسی۰۹۱۲۳۳۸۴۳۲۹تعمیرات لوازم برقعدم دریافت جواز کسب۳ روز۰
۱۴۰۰/۰۶/۲۹اخطار اولفاطمه فنائی۰۹۱۲۳۴۰۳۱۲۷موبایل کاروعدم دریافت جواز کسب۲۴ ساعت۰
۱۴۰۰/۰۶/۲۹اخطار اولموسی ترکاشوند۰۹۱۲۳۶۱۳۰۳۶نمایندگی سام سرویس سامسونگعدم دریافت جواز کسب۲۴ ساعت۰
۱۴۰۰/۰۶/۲۹اخطار اولمسعود مستوفی۰۹۱۲۴۶۶۶۲۳۵کمپرسور سازی ایرمسعدم دریافت جواز کسب۲۴ ساعت۰
۱۴۰۰/۰۶/۲۹اخطار اولحمید رضا شاه مرادی۰۹۱۲۴۰۸۵۶۲۳کولر گازیعدم دریافت جواز کسب۲۴ ساعت۰
۱۴۰۰/۰۶/۲۹اخطار اولفرهبخش آغاسی۰۹۱۲۲۲۸۴۳۲۹الکترنیکعدم دریافت جواز کسب۲۴ ساعت۰
۱۴۰۰/۰۶/۲۱اخطار اولمصطفی توکلی۰۹۳۸۹۵۵۰۵۹۴گیم نتعدم دریافت جواز کسب۲۴ ساعت۰
۱۴۰۰/۰۶/۱۴اخطار اولعلی فراقی۰۹۳۷۶۸۸۱۹۴۱تعمیرات لوازم خانگی فرخعدم دریافت جواز کسب۳ روز۰
۱۴۰۰/۰۶/۱۳اخطار اولفرهبخش آغاسی۰۹۱۲۳۳۸۴۳۲۹الکترونیکعدم دریافت جواز کسب۲۴ ساعت۰
۱۴۰۰/۰۶/۱۳اخطار اولعلیرضا محمد زاده۰۹۱۹۳۶۸۰۴۳۷گیم نتعدم دریافت جواز کسب۲۴ ساعت۰
۱۴۰۰/۰۶/۰۱اخطار اولمحمدرضا مومنی۰۹۹۰۴۵۰۱۲۴۸موبایل محمدعدم دریافت جواز کسب۴۸ ساعت۰
۱۴۰۰/۰۶/۰۱اخطار اولموسی امانی فر۰۹۱۲۲۶۵۵۵۵۰موبایل امواجتغییر مکان۴۸ ساعت۰
۱۴۰۰/۰۶/۰۱اخطار اولمیپم سعادتمند۰۹۳۹۹۲۱۹۶۷۷موبایل رساعدم دریافت جواز کسب۲۴ ساعت۰
۱۴۰۰/۰۵/۳۱اخطار اولامید اعلایی۰۹۱۹۵۰۱۵۵۰۲موبایل امیدعدم دریافت جواز کسب۲۴ ساعت۰
۱۴۰۰/۰۵/۳۱اخطار اولسعید برخورداری۰۹۳۷۰۵۲۴۹۹۴موبایلعدم دریافت جواز کسب۲۴ ساعت۰
۱۴۰۰/۰۵/۱۳اخطار اولخلیل بیرامی۰۹۱۴۹۶۴۲۶۷۱لوازم التحریر المهدیعدم دریافت جواز کسب۳ روز۰
۱۴۰۰/۰۵/۱۲اخطار اولمحمد رضا دلیر۰۹۳۵۸۲۴۵۳۶۱موبایل مدرنعدم دریافت جواز کسب۴۸ ساعت۰
تاریخ اخطارتعداد اخطارنام و نام خانوادگیتلفن / موبایلنام واحد صنفیعلت صدور اخطارمهلت مراجعه حداکثر (روز)Entry Star