پرش به محتوا
NastaliqOnline
photo_2021-03-17_21-27-54
Untitled-1-1-min

پیگیری اخطار

  • از

نمایش ۵۱ - ۷۵ از ۲۰۱

تاریخ اخطارنام و نام خانوادگیتلفن / موبایلنام واحد صنفیعلت صدور اخطارمهلت مراجعه حداکثر (روز)نشان ورودی
۱۴۰۰/۰۶/۱۳علیرضا محمد زاده۰۹۱۹۳۶۸۰۴۳۷گیم نتعدم دریافت جواز کسب۲۴ ساعت۰
۱۴۰۰/۰۶/۰۱محمدرضا مومنی۰۹۹۰۴۵۰۱۲۴۸موبایل محمدعدم دریافت جواز کسب۴۸ ساعت۰
۱۴۰۰/۰۶/۰۱موسی امانی فر۰۹۱۲۲۶۵۵۵۵۰موبایل امواجتغییر مکان۴۸ ساعت۰
۱۴۰۰/۰۶/۰۱میپم سعادتمند۰۹۳۹۹۲۱۹۶۷۷موبایل رساعدم دریافت جواز کسب۲۴ ساعت۰
۱۴۰۰/۰۵/۳۱امید اعلایی۰۹۱۹۵۰۱۵۵۰۲موبایل امیدعدم دریافت جواز کسب۲۴ ساعت۰
۱۴۰۰/۰۵/۳۱سعید برخورداری۰۹۳۷۰۵۲۴۹۹۴موبایلعدم دریافت جواز کسب۲۴ ساعت۰
۱۴۰۰/۰۵/۱۳خلیل بیرامی۰۹۱۴۹۶۴۲۶۷۱لوازم التحریر المهدیعدم دریافت جواز کسب۳ روز۰
۱۴۰۰/۰۵/۱۲محمد رضا دلیر۰۹۳۵۸۲۴۵۳۶۱موبایل مدرنعدم دریافت جواز کسب۴۸ ساعت۰
۱۴۰۰/۰۵/۱۰محمد وظیفه۰۹۱۲۳۶۰۵۲۹۸آلفاعدم دریافت جواز کسب۳ روز۱
۱۴۰۰/۰۵/۱۰غزال جعفری۰۹۰۲۵۳۲۰۹۶۹خدمات اینترنتعدم دریافت جواز کسب۵ روز۰
۱۴۰۰/۰۵/۱۰داریوش قربانی۰۹۳۵۹۱۹۱۰۹۷اطلسعدم دریافت جواز کسب۳ روز۰
۱۴۰۰/۰۵/۰۵عبدالله حسینی۰۹۳۸۶۳۲۰۰۸۹اورژانسیعدم دریافت جواز کسب۲۴ ساعت۰
۱۴۰۰/۰۵/۰۵سید صادق حسینی۰۹۱۲۶۹۴۲۸۴۹حسینیبدهی حق عضویت۲۴ ساعت۰
۱۴۰۰/۰۵/۰۴علیرضا محمد زاده۰۹۱۹۸۵۳۳۳۰۶خدمات اینترنتی بارکدعدم دریافت جواز کسب۲۴ ساعت۰
۱۴۰۰/۰۵/۰۴علیرضا محمد زاده۰۹۱۹۸۵۳۳۳۰۶خدمات اینترنتی بارکدعدم دریافت جواز کسب۲۴ ساعت۰
۱۴۰۰/۰۵/۰۴مهدیه داوودی۰۹۰۱۳۵۸۰۶۴۹خدمات کامپیوتر ویکتوریا سیستمعدم دریافت جواز کسب۲۴ ساعت۰
۱۴۰۰/۰۵/۰۴سروش چهرازی۰۹۳۷۷۷۱۵۵۳۰موبایل ایرانعدم دریافت جواز کسب۲۴ ساعت۰
۱۴۰۰/۰۵/۰۴علی امین عطایی۰۹۱۲۷۶۷۰۸۶۸اپل واچعدم دریافت جواز کسب۲۴ ساعت۰
۱۴۰۰/۰۴/۲۳سورین سرکیز چهاربخش۰۹۱۲۳۶۱۶۸۵۶الکتیریکیبدهی حق عضویت۳ روز۰
۱۴۰۰/۰۴/۲۳زلیخا فیضی۰۹۱۲۴۶۰۸۹۳۳.بدهی حق عضویت۳ روز۰
۱۴۰۰/۰۴/۲۳عبدالرزاق باقری نژاد۰۹۱۹۳۶۵۷۰۳۸سعیدبدهی حق عضویت۳ روز۰
۱۴۰۰/۰۴/۲۳ناصر نیکوروش۰۹۱۲۵۶۰۱۶۳۴سیب تلبدهی حق عضویت۳ روز۰
۱۴۰۰/۰۴/۲۳علیرضا حق ن۰۹۳۵۲۹۱۱۱۱۷یا هو جی اس امبدهی حق عضویت۳ روز۰
۱۴۰۰/۰۴/۲۳علیرضا حق ن۰۹۳۵۲۹۱۱۱۱۷یا هو جی اس امبدهی حق عضویت۳ روز۰
۱۴۰۰/۰۴/۲۳اردشیر فولادی مجره۰۹۱۲۱۶۸۴۲۰۷گرند موبایلبدهی حق عضویت۳ روز۰
تاریخ اخطارنام و نام خانوادگیتلفن / موبایلنام واحد صنفیعلت صدور اخطارمهلت مراجعه حداکثر (روز)نشان ورودی