پرش به محتوا
NastaliqOnline
photo_2021-03-17_21-27-54
Untitled-1-1-min

جستجوی اخطار

 • از
تاریخ اخطارنام و نام خانوادگیکد ملیتلفن / موبایلنام واحد صنفینوع فعالیتعلت صدور اخطارمهلت مراجعه حداکثر (روز)کد رهگیری
۱۴۰۰/۰۱/۱۵جمال پاکدین۰۹۱۲۲۳۴۱۱۴۷موبایل شهاب
 • فروش
تداخل صنفی۴۸ ساعت
۱۴۰۰/۰۱/۱۸پرهام جهانفر۰۳۱-۱۹۲۵۵۴-۵۰۹۱۹۹۰۰۲۳۰۵موبایل جی
 • فروش
 • خدمات
عدم دریافت جواز کسب۳ روز۱۴۰۰/۵
۱۴۰۰/۰۱/۲۱عباس رستمی نیکچه۰۰۵-۴۲۶۵۳۴-۷۰۹۱۲۶۶۲۳۰۱۸کالای برق رستمی
 • فروش
پیگیری پرونده در دست اقدام۷ روز۱۴۰۰/۹
۱۴۰۰/۰۱/۲۱رحمان رسولی۰۰۵-۱۹۷۱۱۷-۸۰۹۱۲۳۶۸۹۳۱۴تولید روستر
 • فروش
پیگیری پرونده در دست اقدام۷ روز۱۴۰۰/۱۰
۱۴۰۰/۰۱/۲۱حسین غلام علی۰۰۶-۰۵۵۱۲۴-۰۰۹۱۲۲۸۶۸۸۵۶تعمیر پمپ آب
 • خدمات
پیگیری پرونده در دست اقدام۷ روز۱۴۰۰/۱۱
۱۴۰۰/۰۱/۲۱سید مهدی حسینی۴۲۷-۰۶۳۹۴۳-۱۰۹۳۶۵۱۲۲۶۱۵سیم پیچی حسینی
 • تعمیرات
 • خدمات
پیگیری پرونده در دست اقدام۴۸ ساعت۱۴۰۰/۱۶
۱۴۰۰/۰۱/۲۱محمد خرد۳۲۵-۸۸۹۷۰۹-۳۰۹۳۶۱۸۱۲۳۱۲سیم پیچی خرد
 • تعمیرات
 • خدمات
پیگیری پرونده در دست اقدام۴۸ ساعت۱۴۰۰/۱۸
۱۴۰۰/۰۱/۲۱رضا خزایی۰۳۲-۱۸۴۷۸۴-۹۰۹۱۲۵۶۵۶۰۶۴حفاظتی هوشمند
 • تعمیرات
 • خدمات
پیگیری پرونده در دست اقدام۴۸ ساعت۱۴۰۰/۱۹
۱۴۰۰/۰۱/۲۱میثم صادق زاده۰۳۲-۳۱۸۲۵۶-۹۰۹۱۲۱۶۴۲۰۹۹ظروف کرایه صادق زاده
 • خدمات
تداخل صنفی۷ روز۱۴۰۰/۲۳
۱۴۰۰/۰۱/۲۱بهروز عیوضی۶۰۲-۹۹۷۸۷۳-۱۰۹۳۵۴۵۵۶۱۷۴موبایل مرکزی
 • فروش
 • تعمیرات
 • خدمات
نداشتن مدرک تعمیرات۲۴ ساعت۱۴۰۰/۲۵
۱۴۰۰/۰۱/۲۱اصغر نجفی۴۳۷-۲۲۸۳۶۸-۷۰۹۳۶۲۶۳۱۲۷۵موبایل امیر
 • فروش
 • تعمیرات
 • خدمات
نداشتن مدرک تعمیرات۲۴ ساعت۱۴۰۰/۲۶
۱۴۰۰/۰۱/۲۱حمید جباری۰۳۱-۰۳۹۵۴۵-۳۰۹۳۵۹۳۳۳۶۷۵موبایل باران
 • فروش
 • تعمیرات
 • خدمات
نداشتن مدرک تعمیرات۲۴ ساعت۱۴۰۰/۲۷
۱۴۰۰/۰۱/۲۱مهدی محمودی۰۳۱-۱۵۳۴۹۰-۲۰۹۳۹۷۰۳۳۷۷۶موبایل محمد
 • فروش
 • تعمیرات
 • خدمات
نداشتن مدرک تعمیرات۲۴ ساعت۱۴۰۰/۲۸
۱۴۰۰/۰۱/۲۲احمد پوز باشی۰۹۱۰۹۷۱۶۱۰۷آسمان
 • خدمات
تداخل صنفی۲۴ ساعت۱۴۰۰/۳۰
۱۴۰۰/۰۱/۲۲جعفر حسنلو۰۹۹۰۱۱۰۲۲۱۰حسنلو
 • خدمات
تداخل صنفی۲۴ ساعت۱۴۰۰/۳۱
۱۴۰۰/۰۱/۲۲مهدی آتیه کار۰۳۱-۱۷۹۲۲۵-۱۰۹۳۳۶۵۶۵۳۳۷علاءالدین
 • خدمات
نداشتن مدرک تعمیرات۲۴ ساعت۱۴۰۰/۳۲
۱۴۰۰/۰۱/۲۲رضا تقوی۰۳۱-۱۴۱۴۸۳-۴۰۹۳۶۲۶۶۰۹۸۰۴۰۳۰
 • خدمات
نداشتن مدرک تعمیرات۲۴ ساعت۱۴۰۰/۳۳
۱۴۰۰/۰۱/۲۲امیر رضا محمدی۰۹۱۲۸۴۹۱۰۸۶محمدی
 • خدمات
نداشتن مدرک تعمیرات۲۴ ساعت۱۴۰۰/۳۴
۱۴۰۰/۰۱/۲۲میلاد حمیدی۱۲۷-۰۸۱۴۶۹-۹۰۹۳۵۱۷۶۷۶۸۶آنتیک
 • خدمات
نداشتن مدرک تعمیرات۲۴ ساعت۱۴۰۰/۳۵
۱۴۰۰/۰۱/۲۳.۰۹۳۵۵۸۷۴۶۶۰گیم نت عیاران
 • خدمات
عدم رعایت دستور العمل ستاد کرونا۲۴ ساعت۱۴۰۰/۳۹
۱۴۰۰/۰۱/۲۴عباس رحیمی قادری۱۷۲-۰۱۰۱۲۹-۹۰۹۳۰۸۱۵۲۷۲۳الکتروموتور رحیمی
 • تعمیرات
عدم دریافت جواز کسب۴۸ ساعت۱۴۰۰/۴۱
۱۴۰۰/۰۱/۲۴مجید عنایتی۰۰۵-۶۸۲۷۰۴-۰۰۹۱۲۱۱۶۱۶۱۷ابزار و یراق عنایتی
 • فروش
عدم پیگیری پرونده در دست اقدام۴۸ ساعت۱۴۰۰/۴۲
۱۴۰۰/۰۱/۲۴نجمه حاصل مهری۰۰۵-۹۳۳۱۴۶-۱۰۹۱۲۳۲۷۰۴۳۶الکتریکی
 • فروش
عدم پیگیری پرونده در دست اقدام۴۸ ساعت۱۴۰۰/۴۶
۱۴۰۰/۰۱/۲۴عباس عبدلی۳۹۲-۰۴۵۳۱۷-۴۰۹۱۹۵۰۵۱۷۷۲الکتریکی
 • فروش
عدم دریافت جواز کسب۴۸ ساعت۱۴۰۰/۴۷
۱۴۰۰/۰۱/۲۴علی کریمی۱۵۸-۱۷۰۵۹۱-۳۰۹۱۲۳۰۲۹۷۸۰الکتریکی کریمی
 • فروش
عدم دریافت جواز کسب۴۸ ساعت۱۴۰۰/۴۸
تاریخ اخطارنام و نام خانوادگیکد ملیتلفن / موبایلنام واحد صنفینوع فعالیتعلت صدور اخطارمهلت مراجعه حداکثر (روز)کد رهگیری