پرش به محتوا

جستجوی اخطار

  • از
تاریخ اخطارنام و نام خانوادگیتلفن / موبایلنام واحد صنفینوع فعالیتعلت صدور اخطارمهلت مراجعه حداکثر (روز)کد رهگیری
۱۴۰۱/۰۷/۱۷۰۹۳۹۲۷۸۲۱۱۰بازی رایانه
  • خدمات
عدم دریافت جواز کسب۲۴ ساعت۱۴۰۰/۸۸۱
۱۴۰۱/۰۷/۱۷۰۹۳۷۹۵۳۷۷۰۰لاله زار
  • فروش
عدم دریافت جواز کسب۲۴ ساعت۱۴۰۰/۸۸۳
۱۴۰۱/۰۷/۱۷۰۹۱۲۲۵۹۲۲۱۸الکتریک
  • تعمیرات
عدم دریافت جواز کسب۲۴ ساعت۱۴۰۰/۸۸۶
تاریخ اخطارنام و نام خانوادگیتلفن / موبایلنام واحد صنفینوع فعالیتعلت صدور اخطارمهلت مراجعه حداکثر (روز)کد رهگیری