پرش به محتوا
NastaliqOnline
photo_2021-03-17_21-27-54
Untitled-1-1-min

آموزش ثبت اظهار نامه مالیاتی

آموزش ثبت اظهارنامه مالیاتی

سمینار آموزشی نحوه تکمیل اظهانامه مالیاتی ۲۳ خرداد ۱۴۰۰

ارسال اظهارنامه مالیاتی تبصره ۱۰۰

فیلم آموزش فرآیند ثبت نام کد اقتصادی مالیاتی

نحوه ثبت دستگاه کارتخوان بانکی در کارتابل مالیاتی

جهت اطلاع | خلاصه دستورالعمل شماره ۵۲۷/ ۱۴۰۱/ ۲۰۰ مورخ ۳/ ۳/ ۱۴۰۱ موضوع تعیین مالیات مقطوع برخی صاحبان مشاغل برای عملکرد سال ۱۴۰۱