پرش به محتوا

آموزش ثبت اظهار نامه مالیاتی

آموزش ثبت اظهارنامه مالیاتی

سمینار آموزشی نحوه تکمیل اظهانامه مالیاتی ۲۳ خرداد ۱۴۰۰

ارسال اظهارنامه مالیاتی تبصره ۱۰۰

فیلم آموزش فرآیند ثبت نام کد اقتصادی مالیاتی

نحوه ثبت دستگاه کارتخوان بانکی در کارتابل مالیاتی

جهت اطلاع | خلاصه دستورالعمل شماره ۵۲۷/ ۱۴۰۱/ ۲۰۰ مورخ ۳/ ۳/ ۱۴۰۱ موضوع تعیین مالیات مقطوع برخی صاحبان مشاغل برای عملکرد سال ۱۴۰۱